Sabtu, 01 Oktober 2011

Beginilah Islam Menjaga Wanita

Menjaga Wanita  
Islam adalah syariat yang sempurna dan paripurna. Tak satupun persoalan di dunia ini melainkan telah diatur dan diberikan jalan keluar dalam Islam. Semua syariat (hukum) yang berasal dari arrahman, Allah Azza wa Jalla melalui perantaraan rasul-Nya, Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tiada lain adalah demi kemaslahatan ummat manusia. Dan siapakah yang lebih mengetahui apa yang terbaik baik bagi kehidupan manusia melebihi Allah Ta’ala yang menciptakan kita?

Termasuk yang menjadi perhatian besar dalam Islam adalah persoalan wanita. Tidak dipungkiri bahwa Islam datang dengan salah satu tujuannya adalah untuk memuliakan makhluk yang dikenal dengan kelembutannya ini. Pada zaman jahiliyah, wanita tak lebih dari sekedar benda dan pemuas nafsu bagi lelaki. Mereka tak berhak akan harta warisan, malah mereka menjadi salah satu ‘harta’ warisan.